Điều Khoản & Điều Kiện

Chúng tôi đã cố hết sức để sản xuất ra sản phẩm thanh lọc đường ruột tốt nhất, nếu được sử dụng đúng cách sẽ cho những kết quả xuất sắc.

Điều cần thiết rằng mỗi người khi thanh lọc cần đọc sách hướng dẫn trước, và nếu có bất cứ lo ngại nào, họ nên tham khảo thêm tư vấn từ thầy thuốc của họ.

Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm vấn đề gì xảy ra trong hoặc sau khi thanh lọc, và người mua không thể ràng buộc Trách Nhiệm Cty Bio Cleanse.