Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn và sử dụng hệ thống bảo mật mới nhất hiện nay.

Thông Tin Nhân

Công ty Bio Cleanse lưu trữ các thông tin khách hàng có liên quan như địa chỉ, tên, chi tiết đơn đặt hàng và địa chỉ thư điện tử trong máy chủ của chúng tôi để giúp chúng tôi phục vụ khách hàng chính xác, và đưa sản phẩm tới cho họ.

Chúng tôi không giữ thông tin thẻ tín dụng, nhưng có thể lưu tại các nhà cung cấp dịch vụ, như paypal, việc này là bình thường, và cần thiết trong trường hợp hoàn lại tiền v.v...

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc đưa thông tin của quý vị cho bên thứ ba.

Tập hợp các địa chỉ IP và sử dụng phương thức "Cookies"

Khi bạn viếng thăm Trang Mạng của chúng tôi, một vài thông tin như địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ Internet, hệ điều hành, các Trang Mạng bạn đã viếng thăm, và thời điểm cũng như ngày bạn đã viếng thăm sẽ được thu thập tự động như một phần vận hành của Trang Mạng này. Những thông tin này hoàn toàn là ẩn danh. Công ty Bio Cleanse sử dụng những thông tin này chỉ cho những mục đích nội bộ, ví dụ như, để xem những trang nào được viếng thăm nhiều nhất để nhằm phát triển Trang Mạng và một phần quan trọng cho mục đích đầu tư và khảo sát HR.

Công ty Bio Cleanse cũng thu thập thông tin qua việc sử dụng công nghệ “cookies”. Cookie là một tệp tin nhỏ mà trang web có thể gửi tới trình duyệt của bạn, sau đó được lưu trên hệ điều hành của bạn bởi trình duyệt của chính bạn. Việc sử dụng công nghệ cookie chỉ nhằm mục đích quảng bá nội bộ.

Nếu như bạn không thoải mái chấp nhận cookies từ Trang Mạng của chúng tôi, bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn khi Trang Mạng gửi cookie, cho phép bạn có thể tự quyết định việc chấp nhận cookies hay không. Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của mình để tắt cookies.