Thông Tin Giao Hàng

Chúng tôi gửi sản phẩm của mình qua hệ thống thư ưu tiên USPS, là dịch vụ tốt và đáng tin tưởng nhất. Kiện hàng sẽ tới hầu hết mọi địa điểm trên thế giới trong vòng 9 ngày làm việc, ngoại trừ một vài khu vực hẻo lánh có thể mất thời gian lâu hơn.

Hầu hết các đơn đặt hàng từ Hoa Kỳ sẽ tới trong vòng 3-5 ngày.

Đơn đặt hàng từ Mexico mất từ 2-4 tuần.

Một vài quốc gia có thể áp đặt mức thuế nhập khẩu đối với sản phẩm, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm điều này, nó tùy thuộc vào người mua chi trả lệ phí riêng này của họ.